Om de verspreiding van het Corona-virus mee te helpen indijken
hebben wij beslist om de winkel te sluiten.

Voor dringende zaken kan u ons via mail bereiken.

 

contact@fietsenthys.be